TRE


IMG_0623
TRE står for Tension and Trauma Releasing Exercises (= spænding- og traume-forløsende øvelser – sådan nogenlunde direkte oversat) og det er en utrolig enkel og samtidig meget forløsende måde/metode at arbejde med krop – og samtidig også sind & sjæl på.

Forløsningen sker ved hjælp af kroppen – den gør jo øvelserne kan man sige, – men det hele hænger selvfølgelig sammen og dermed har teknikken tydeligvis stor gavnlig effekt på et menneskes generelle velbefindende.

Og det har den bla fordi vi går delvis udenom ”kontrolcentret” – hjernen, som vi kender den umiddelbart – og guides af mere instinktive og underbevidste mekanismer. På denne måde kan forløsning ske på en helt individuelt forankret måde – i naturlig respekt for det enkelte menneske. Samtidig med dette “given slip- fænomen” udspiller sig, HAR du den nødvendige kontrol og kan til enhver tid stoppe op eller gå en anden vej. Hjernen forventes nemlig brugt her, til det den også kan være rigtig velegnet til; nemlig at regulere og dosere, så processen bliver håndterbar.

Metoden, der er udviklet af amerikaneren David Berceli, består af et antal muskelopspændende øvelser, der efterfølgende udløser en afspænding – hvorunder kroppen ryster. Og bogstavelig talt ryster den det af sig, som den er klar til – og ikke længere har gavn af at bære på. Både fysiske belastninger – herunder spændinger, traumatiske blokeringer og smerter, men også mentale og sjælelige spændinger og byrder – herunder stress, kan med fordel forløses på denne måde. Se evt. mere på: http://www.traumaprevention.com

Nogle af kendetegnene ved metoden er, at den er overvejende non-verbal – dvs du behøver ikke at skulle fortælle din historie (igen igen) eller forklare en hel masse (det gør nogle gange tingene værre…). Den er baseret på viden vi har fra naturvidenskaben og mønstre som vi deler med dyrene – og så foregår det helt på den enkeltes egne præmisser – med respekt for dennes iboende og selvhelbredende kræfter.

Passende mængder af villighed, tillid og tålmodighed er en fordel, men ikke et must for at gå i gang…  – til gengæld får man et enestående og effektivt redskab foræret – klar til brug når behovet for balancering opstår. Og kroppen VIL kalde, når den først er vakt – og kender mulighederne for at kunne afspænde ved hjælp af TRE :

…” som et lyn fra en klar himmel, lå jeg sygemeldt med stress pga hårdt psykisk arbejdsmiljø. Dertil fulgte adskillige fysiske og psykiske symptomer – deriblandt en ubehagelig sitren og rastløshed. For mig var det svært, at jeg igen og igen skulle tale om hændelserne, der førte til min sygemelding. Derfor så jeg TRE i Balancekunst som en mulighed for at bearbejde nogle traumatiske og ubehagelige hændelser med hjælp fra min krop, uden at skulle tale og fortælle. Dette har været befriende, og jeg har nu fået et værkstøj, som altid vil ligge i min rygsæk, klar til brug ved behov.” …  ” det er et af de bedste redskaber jeg har til at få luft og ro, når jeg kan mærke uroen”….  Mai

Kroppen viser vej!!        

Se evt. anbefaling af TRE under “nye indlæg” til højre i margenen.

tre logo