Stress-coaching

Stress-coaching er forskellig fra coaching i almindelighed, idet her nærmere er tale om rådgivning eller vejledning – i hvert fald i starten. Er du meget stresset, er det en stor hjælp – for mange – at få en ret konkret guidning i forhold til hvad du kan gøre for at få det bedre – her og nu. Det har jeg lært noget om.

I stress-coaching her vil du får nogle helt konkrete redskaber med dig fra dag 1, og i takt med “værktøjskassen” vokser i løbet af de uger du går i stress-coaching-forløbet (typisk 6 – 10 uger) – bliver du alt andet lige bedre tilpas, mere bevidst om din situation, og selvhjulpen ikke mindst.

Vi aftaler fra gang til gang hvor længe der skal gå mellem sessionerne, men i starten er det en god idé, at mødes en gang om ugen.

Vi kommer ind på emner som; bevægelse, hvile, mental hvile, værdier, tankemønstre, vaner, overbevisninger og prioriteringer – og meget mere. Alt efter din situation og interesse, kan det være jeg foreslår yoga og evt. TRE som gode stress-reducerende metoder du også kan bruge. Det er ikke noget man skal føle sig forpligtet til på nogen måde, men i og med stress er en meget fysiske ’tilstand’ er det meget nærliggende at involvere og tilgodese netop den fysiske krop.

Stress-coaching kan foregå her i Balancekunst  eller vi kan ”mødes” på skype eller pr. telefon. Kontakt mig gerne for yderligere information – eller tidsbestilling.

“With awareness there somes choice.

And so you are able to say:”I allow this moment to be as it is.” And then suddenly, where before there was irritation, there is now a sense of aliveness and peace.

And out of that comes the right action.”

 – Eckhart Tolle

om-blue-lotus